Riešenia pre malé a stredné podniky


SAP Business Objects

Popredné riešenie na trhu Business Intelligence. Vďaka nemu môžu organizácie monitorovať, chápať a riadiť svoje aktivity. Pri nasadení SAP Business Objects môžete umožniť prístup k informáciám komukoľvek v organizácii, od pracovníkov v prevádzkach až po vrcholový manažment v súlade s bezpečnostnou politikou.

Viac

SAP Business One

Poskytuje silné a plne integrované riešenie pre riadenie finančných a predajných procesov, umožňuje manažérom podľa potreby pristupovať k reálnym informáciám a rozhodovacím procesom. Či máte 5 alebo 500 zamestnancov. Riešenie pomáha zjednodušiť realizáciu operatívnych a manažérskych procesov. Navyše nástroje manažérskej kontroly umožňujú pracovať s rentabilnými zákazníkmi, identifikovať nové príležitosti rastu a zamerať potrebné zdroje na dôležité otázky podnikania.