Riešenia pre veľké podniky

 

SAP Business Suite

Riešenia SAP Business Suite pre všetky oblasti podnikania a všetky procesy:


Podniky vedia, že SAP Business Suite je najprepracovanejšie škálovateľné business riešenie, s možnosťou úplnej integrácie, odvetvovo špecifickými funkciami a jednoduchou spoluprácou cez internet. Riešenia SAP Business Suite pomáhajú spracovávať kľúčové podnikové procesy, spoločne vytvárajú integrovaný balík, ktorý využijete vo všetkých oblastiach vašej činnosti.


SAP Business Objects

Produktové portfólio SAP BusinessObjects poskytuje komplexné riešenia, ktoré môžu výrazne prispieť k optimalizácii výkonnosti vašej spoločnosti. Tieto riešenia pomáhajú definovať podnikovú stratégiu, eliminovať prípadnú priepasť medzi stratégiou a jej naplnením a dosiahnuť rovnováhu medzi rizikom a ziskovosťou.

 

ERP MAX

MAX je komplexný informačný systém pre riadenie výrobných podnikov a distribučných organizácií. Systém je plne pripravený pre trh v EÚ a možno ho využívať aj v prostredí, kde je požadovaná komunikácia pomocou EDI (napr. automobilový priemysel, nadnárodné spoločnosti).

 

Preactor

Preactor je špičkový svetový produkt pre oblasť pokročilého plánovania (APS Advanced Planning and Scheduling). Program používa viac ako 2000 spoločností v 64 krajinách po celom svete. Je to nákladovo efektívne riešenie v oblasti plánovania výrobných procesov, ktoré zjednodušuje procesy, zrýchľuje reakčné doby a tým zvyšuje konkurencieschopnosť podniku na trhu.