Referencie

 

Projekty: 


Beset je spoločnosť s veľkou tradíciou, bohatými skúsenosťami, špičkovou a spoľahlivou technológiou v oblasti HW a SW, vysokou kvalitou ponúkaných služieb a komplexnosťou riešenia podľa priania zákazníkov.
 
Verejný sektor: 
 • Colná správa SR
 • Daňové riaditeľstvo SR
 • Detská fakultná nemocnica Bratislava
 • Fakulta manažmentu UK
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava
 • Generálny štáb armády SR
 • Mesto Trenčianske Teplice
 • Mincovňa Kremnica, š.p.
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 • Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Ministerstvo vnútra SR - Sekcia verejnej správy
 • Ministerstvo vnútra SR - Prezídium policajného zboru
 • Národná rada SR
 • Okresný úrad Bratislava I.
 • Okresný úrad Bratislava II.
 • Register trestov SR
 • Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
 • Spoločná zdravotná poisťovňa
 • Štatistický úrad SR
 • Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín
 • Úrad daňového preverovania, Banská Bystrica
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 
Súkromný sektor:
 
V súkromnom sektore sme úspešne navrhli a implementovali podnikové riešenie MAX pre viac ako 20 podnikov a riešenie SAP Business One pre viac ako 25 spoločností.

Medzi našich zákazníkov patrí široká škála výrobných podnikov zaoberajúcich sa výrobou:

 • naftových motorov
 • hliníkových rebríkov
 • sklenených polotovarov pre výrobu svetelných zdrojov
 • televíznych prijímačov
 • vykurovacích a varných zariadení
 • obrábacích strojov
 • oceľových profilov
 • plastov
 • profesionálnych pokladničných systémov
 • a iné.

Ďalej distribučné spoločnosti, ktoré dodávajú napríklad:

 • vykurovacie systémy
 • plastové komponenty pre automobilový priemysel
 • pneumatiky a disky
 • chemicko technologické produkty
 • stavebné materiály
 • profesionálne technológie pre obraz, zvuk a video
 • elektronické komponenty
 • priemyselné armatúry
 • a iné.

Obchodné spoločnosti poskytujúce služby v oblasti:

 • bankový sektor
 • reklamy
 • integrovaných odborných služieb
 • risk manažmentu
 • finančný a operatívny lízing
 • servis a údržba koľajových vozidiel
 • údržby a opravy potrubných systémov a tlakových nádob na prepravu a rozvody plynných a kvapalných médií 
 • mechanizácie prác vo vinohrade
 • a iné.