Partneri

  
Microsoft

Poslaním spoločnosti Microsoft je umožniť ľuďom a organizáciám v Slovenskej republike úplne naplniť ich potenciál podnecujúci rozvoj vzdelanej a prosperujúcej znalostnej spoločnosti, a to prostredníctvom špičkového softvéru, ktorý s využitím umu slovenských odborníkov vytvára bezpečné a dôveryhodné prostredie pre svoje uplatnenie vo všetkých odboroch a ľudských činnostiach.Meridio
privátna anglická spoločnosť vznikla v roku 2001 ako inovatívna softvérová spoločnosť, s pôsobnosťou v US, Európe a Ázii. Vyvíja softvér pre Elektronickú dokumentáciu a správu záznamov exkluzívne pre produkty Microsoft Office System.
V roku 2007 ju prevzala spoločnosť Autonomy Corporation PLC


oracle
 
Oracle
je vedúcim svetovým dodávateľom softvéru pre informačný manažment a druhou najväčšou softvérovou spoločnosťou na svete. S ročným obratom vyše 10,8 miliárd USD Oracle ponúka svoju databázu, nástroje a aplikačné produkty spolu so súvisiacimi poradenskými, vzdelávacími a podpornými službami vo viac ako 145 krajinách po celom svete.
Spoločnosť Preactor International bola založená v roku 1984 vo Veľkej Británii. Ponúka nástroje na tvorbu plánov, s cieľom udržať citlivú rovnováhu medzi dopytom a kapacitou. Nosnými produktami sú riešenia Preactor FCS - nástroje pre plánovanie v obmedzených kapacitách a Preactor APS - nástroje pre pokročilé plánovanie a rozvrhovanie. Svoje produkty inštalovala vo viac ako 2000 firmách v 64 krajinách.


sap

Spoločnosť SAP® bola založená v roku 1972 so sídlom vo Walldorfe v Nemecku. SAP je vedúci dodávateľ medzipodnikových softwarových riešení, ktoré umožňujú integrovať procesy vnútri i medzi podnikmi a medzi obchodnými komunitami pre všetky typy odvetví a pre všetky trhy. SAP je najväčšia svetová softvérová spoločnosť dodávajúca medzipodnikové e-business riešenie a je celkovo tretím najväčším nezávislým softvérovým dodávateľom. SAP zamestnáva viac než 27,800 ľudí vo viac ako 50-tich krajinách, ktorí poskytujú odbornú podporu a služby zákazníkom.

 

T-Slovak
T-Com
je moderná telekomunikačná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a širokým rozsahom produktov a služieb.
Spoločnosť Infor je tretím najväčším predajcom ERP softvéru na svete. Akvizíciou v roku 2006 získala spoločnosť SSA Global Technologies, ktorá vyvinula produkt MAX International a naplnila tak svoj strategický cieľ zvýšiť globálny podieľ na trhu, rozšíriť ponuku ERP produktov a zväčšiť rady svojich zákazníkov. Má pobočky vo  viac ako 100 krajinách a približne 70,000 zákazníkov na celom svete.

 

teamware
Teamware Group
produkuje a dodáva softvér a služby určené na implementáciu komunikačných riešení a riešení pre jednoduchšiu spoluprácu. Teamware ponúka riešenia na zlepšenie internej a externej komunikácie, unifikuje a vytvára podnikateľské procesy pre verejnú administratívu a komunity, aby boli firmy mobilnejšími. Spoločnosť má 20 ročné skúsenosti s vývojom produktov a technológií a stabilné vlastnícke vzťahy spoločnosti garantujú kontinuitu vývoja. Teamware je pionierom v oblasti vývoja systému na podporu interakcie a skupinovej spolupráce v prostredí siete.