Riešenia

 
Beset ako systémový integrátor je dodávateľom ucelených riešení na báze štandardných produktov ako aj aplikácií vyvinutých na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

Dodávame integrované systémy na vybraných trhoch. Spájame znalosť týchto sektorov a privilegovaný prístup k širokej škále produktov a technológií so skúsenosťami s vedením projektov. K systémom, ktoré zvyšujú úspešnosť našich zákazníkov patria:
  • Komplexný informačný systém výrobných podnikov
  • Riešenie pre malé a stredné obchodné firmy
  • Iné automatizované informačné systémy na báze Intranetu
  • Integrované systémy na automatizáciu kancelárskych prác
  • Virtuálne privátne siete
  • Internetové riešenia
  • Bezpečnosť informačných systémov 
  • PPU  (Problémy Požiadavky Úlohy) - vlastné helpdest a task management riešenie
    • certifikované riešenie pre ORACLE Exadata Database Machine, ORACLE Database 11gR2 & ORACLE Linux 5.5

 

 

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte