Outsourcing

 
Pomocou využitia vonkajších zdrojov - outsourcingu - môžete dosiahnuť lepšie výsledky a ušetríte si námahu. Taktiež šetrí váš čas a náklady, ktoré môžete využiť na iných miestach. Dlhoročné skúsenosti spoločnosti Beset pomáhajú našim súčasným zákazníkom dosahovať lepšie výsledky. Outsourcing sa najlepšie hodí v situáciách, keď obe strany majú podobný prístup k práci a spoločný postoj na získanie maximálnych výhod v službe, ktorú vykonávajú ľudia.
 
Plánovanie progresívnych zmien
 
Nepokúšajte sa robiť súčasne priveľa vecí. Najlepšie plány transformácie postupujú v náročných, ale realistických rovinách, a berú do úvahy úplný zámer podnikových priorít a úloh v čase implementácie. Snažte sa dosiahnuť rýchle výsledky na získanie momentu a spolupráce v podniku, a potom udržujte rovnováhu medzi podnikovými výhodami a zníženým rizikom.
 
Starostlivosť o ľudí
 
Kvalita a úspech služby závisí od práce zamestnancov, ich motivácie a pohody. Prístup a skúsenosti vonkajších zdrojov, čo sa týka starostlivosti o vlastných ľudí, je významným indikátorom budúceho úspechu. Udržanie vhodného zapojenia všetkých úrovní umožňuje správnu orientáciu a oznamovanie, predovšetkým v čase podnikových a prevádzkových zmien.
 
Očakávanie zmeny
 
Jedna vec je istá - očakávajte zmenu. Podmienky na trhu, kúpa, predaj a reorganizácia priamo ovplyvňujú podnikové ciele. Dohodu koncipujte vyvážene, tak, aby umožňovala rýchlu a citlivú zmenu.
 
Voľba štýlu vzťahov
 
Vzťah "predávajúceho a nakupujúceho" môže byť vhodný pre úžitkové zmluvy poskytujúce štandardné služby s úzkym zameraním na zníženie prevádzkových nákladov, dohody o poskytovaní služieb a štandardnú metodológiu. Avšak v prípade, že váš podnik hľadá inovácie a širšie vylepšenia, umožnite širší rozsah a využite rady a nápady vonkajších zdrojov - motivujte ich, aby pracovali ako vnútorní konzultanti služieb a poradcovia.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte