Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov prináša významné zmeny, nové povinnosti, ale aj likvidačné sankcie

 

Organizácie v súvislosti s novým nariadením GDPR (General Data Protection Regulation), nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady EÚ sú povinné zosúladiť sa s týmto nariadením, ktoré bude účinné od 25. mája 2018.

Zavedenie nariadenia si vyžaduje zmeny v procesoch aj technológiách a týka sa takmer každej organizácie. Ak vaša organizácia spracováva údaje o klientoch, zamestnancoch, má prístupový alebo kamerový systém, využíva dáta na marketingové účely, monitoruje správanie svojich zákazníkov, má databázu zákazníkov, alebo uchádzačov o zamestnanie, zálohuje a archivuje údaje, zmluvy alebo šifruje dáta, ste povinný nové nariadenie vo svojej organizácii implementovať.

Implementácia požiadaviek GDPR do prostredia organizácie trvá niekoľko mesiacov v závislosti od zložitosti nastavovaného prostredia a preto odporúčame začať s implementáciou požiadaviek GDPR čím skôr. 

V spolupráci s našou spoločnosťou vám v rámci implementácie GDPR:

  • vykonáme analýzu súčasného stavu spracúvania osobných údajov vzhľadom na požiadavky existujúceho zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a preveríme pripravenosť organizácie na plnenie nových požiadaviek nariadenia,
  • identifikujeme zmeny v spracúvaní osobných údajov, ktoré je potrebné zaviesť v súvislosti s GDPR,
  • vypracujeme potrebné dokumenty vyplývajúce z požiadaviek GDPR,
  • odporučíme opatrenia na splnenie personálnych, organizačných, technických a technologických požiadaviek vyplývajúcich z GDPR,
  • v spolupráci s vami vykonáme aktualizáciu vnútorných predpisov popisujúcich spracúvanie osobných údajov,
  • vypracujeme posúdenie a ohodnotenie rizík,
  • posúdime vplyv spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov,
  • pomocou školení zvýšime povedomie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov.

Prípravu na novú legislatívu nechajte na odborníkov a pre viac informácii nás prosím kontaktuje na: info@beset.sk