Naše služby

Systémová integrácia

Na súčasnom trhu informačných technológií má spoločnosť Beset najlepšie predpoklady pre vytvorenie fungujúceho a spoľahlivého informačného systému (IS). Formou komplexných služieb ponúkame profesionálnu pomoc vo všetkých etapách budovania IS.

Riešenia

Beset ako systémový integrátor je dodávateľom aj ucelených riešení na báze štandardných produktov i aplikácií, vyvinutých podľa požiadaviek zákazníka. Dodávame integrované systémy na vybraných trhoch. Spájame znalosť týchto sektorov a privilegovaný prístup k širokej škále produktov a technológií so skúsenosťami s vedením projektov.

Outsourcing

Pomocou využitia vonkajších zdrojov - outsourcingu - môžete dosiahnuť lepšie výsledky a ušetríte si námahu. Taktiež šetrí váš čas a náklady, ktoré môžete využiť na iných miestach. Dlhoročné skúsenosti spoločnosti Beset pomáhajú našim súčasným zákazníkom dosahovať lepšie výsledky. Outsourcing sa najlepšie hodí v situáciách, keď obe strany majú podobný prístup k práci a spoločný postoj na získanie maximálnych výhod v službe, ktorú vykonávajú ľudia.

Riadenie projektov

Dlhoročné skúsenosti projektových manažérov spoločnosti Beset v oblasti riadenia projektov IS/IT sú veľkým prínosom pre zákazníka, ktorý sa pre túto službu rozhodne. Používame metodiku PRINCE 2, na ktorú sú naši zamestnanci certifikovaní.

Záručný a pozáručný servis

Pre všetky nami dodané produkty poskytujeme záručný a pozáručný servis. V prípade, že máte problém, kontaktujte nás, alebo vyplňte On-line hlásenie poruchy.