On-line hlásenie poruchy

Informácie o zákazníkovi

Firma:
Ulica, č. domu:
Mesto, PSČ:
Meno nahlasovateľa:
Telefón/fax:
Kontaktná osoba (u koho treba opravu vykonať):
Telefón/fax:

Informácie o zariadení

Názov a typ zariadenia/model:
Sériové číslo:
Číslo obchodnej zmluvy:
Dátum dodania (z dodacieho listu):
Záruka:Áno    Nie    
Presný popis poruchy/symptómy: