Konferencia Bezpečná komunikácia / Šifrovanie dát

Dňa 18.5.2016 sa spoločnosť Beset stane odborným garantom konferencie zameranej na stále aktuálnejšiu tému, ktorou informačná bezpečnosť nepochybne je.

Naša spoločnosť bude nie len odborným garantom, ale prispeje aj prednáškou o penetračnom testovaní a jeho úlohe pri budovaní bezpečnej infraštruktúry. Konferencia sa bude konať v Holiday Inn v Bratislave a aktuálne témy a odborníci v danej oblasti sú zárukou zaujímavej a prínosnej udalosti pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o moderné trendy, stratégie a taktiky, ako čeliť aktuálnym hrozbám v kyberpriestore.

Bližšie informácie a program konferencie nájdete tu.